1. Napíšte do zoznamu produkty, ktoré si chcete kúpiť. 

 (Názov musí byť jednoznačný, prípadne priložte aj fotku)  

2. Spojíme sa s odberateľom a pošleme Vám cenovú ponuku

3. Ak odsúhlasíte cenu, tovar prinesieme :)