Motivácia k vyšším zárobkom

25.02.2021

Ak máte obchodníkov platených od hodiny a nevykazujú žiaden výkon, je to "slepá" investícia. Naopak dobrý obchodník je veľkým prínosom pre firmu. Je užitočné sa o nich pravidelne starať. Najčastejší postup je žiadať denné, týždňové, mesačné reporty, obsahujúce ich činnosť. Na základe toho viete, čo robili. Ak však majú obchodníci pocit, že ich sledujete, kontrolujete, a dáte im to aj patrične najavo, je to veľká demotivácia. Správne použitie tohto nástroja je však veľkou pomocou. Vďaka štatistike z reportu obsahujúcej množstvo vykonaných telefonátov, množstvo odoslaných    e-mailov a množstvo stretnutí s klientami na jednej strane a uzavretými obchodmi na druhej strane, viete rýchlo detekovať prípadný problém a pomôcť obchodníkovi nájsť chybu. Asi najväčšia motivácia sú samozrejme získané peniaze, ako výsledok ich práce. Pomôžte im zarobiť prvé zárobky, tie im ukážu zmysel obchodovania, "že sa to naozaj dá". Investujte do nich svoj čas, zaplaťte im potrebné odborné kurzy, ktoré by mohli pomôct predávať. Ideálne sú pravidelné stretnutia, na ktorých budete svojich obchodníkov motivovať, rozprávať sa nie len o tom, čo robia zle, ale vyzdvihnúť aj ich dobré vlastnosti, nájsť nejakú výhodu, ktorú oni majú a ostatní nie... Psychologickou pomôckou je tzv. podnikateľský sendvič - najskôr pochválite to, čo robia dobre, potom upozorníte na chybu (a popracujete na riešení) a na záver opäť namotivujete niečím, čo mu ide. Ďalším veľmi dôležitým krokom k úspechu je stanoviť ciele a pri ich plnení dodržať pravidelnosť - radšej si dávať menšie ciele ale pravidelne, ako veľké, a potom si dávať dlhé prestávky (...a nechce sa mi,... a teraz nemám čas,..tento týždeň vynechám). Pravidelnosťou sa získa správny návyk a prax, vďaka ktorej sa eliminujú chyby. Predajca je smelší, "rozbehnutý" a pripravenejší na promptné odrážanie argumentov potencionálneho zákazníka. Keď vám zákazník prezradí pravý dôvod jeho váhania k uzavretiu obchodu, ste vo výhode. Máte šancu mu danú vec správne vysvetliť a zväčša príde k uzavretiu obchodu.

Na záver ešte spomeniem jeden psychologický trik k plneniu svojich cieľov. Je vedecky dokázané, že ak si dáte na pozadie mobilu, počítača.. fotku vášho cieľa (more, nové auto..) je oveľa ľahšie ho dosiahnuť. Celý experiment je založený na psychike a vraj je to účinný spôsob. Už ste ho skúsili alebo odporučili svojim zamestnancom?