Fotografický tím


Profesionálna technika, profesionálny prístup.

Fotografie poskytujeme na CD/USB, v prípade záujmu v papierovej podobe.


ponuka scén:

- svadobné
- produktové
- komerčné
- portrétne

- meetingové